Sergiler
Serbest Çağrışım - Sergi Açılışı 21.10.2017 - 21.10.2017

Serbest Çağrışım 
Proje danışmanı: Yalçın Savuran 

Fotoğraf Sergisi Açılışı
21 Ekim 2017, Cumartesi, 17:00Fotoğraf: Cem Yamanel
SERBEST ÇAĞRIŞIM
Rüyamızdaki imgeleri biz yaratmadığımızdan onlara tabi oluruz. Zaman zaman rüyalarımız dışında imge yaratımının bilinç akışıyla mümkün olup olamayacağını düşünürüm. Görüntü üretmenin peşine düşmüş ve derdi olan insanlar bilinçli bir edimi yerine getirirken dahi bilinç akışının da zamanına kapılabilirler. Bu zamanın içinde metinlerarasılık olasıdır. Kitaplardan sözcüklerin bizdeki karşılığı olan imgeler,  filmlerin bizdeki izdüşümleri, bir tablonun çağrışımları ya da düşünce fragmanları gibi. Yaratıcı fotoğrafçı için bu durum metinlerarası geçişlere izin verirken, belli bir duygulanım birliğinin de izini taşıyabilir. 
Arkadaşlarımın yaptığı bu çalışmalar tam da metinlerarası bir duygulanım birliğinin izlerini taşıması açısından önemli. Her bir tekil değerli çoğulla ilişkili. 
Sadece izlemek ve serbest çağrışımın akışına kendimizi bırakabilmek için...

Proje Danışmanı
Yalçın Savuran

Katılımcılar

Aslıhan Demiral
Cem Yamanel
Çiğdem Kadakoğlu
Ebru Oğuz
Gülşah Kırımlı
Hilal Yıldız
Tolga Büyükada