Projeler
Orkestra 02.08.2012 - 09.11.2013
Orkestra 
(Kavramsal / Belgesel Fotoğraf Çalışması + 
Sergi Sırasında Kullanılacak ve İncesaz Grubu Tarafından Hazırlanacak Müzik ile İlgili Çalışmaların Çekimi)

Proje Yöneticisi: T
anju Akleman
Proje Asistanı: Ayşegül Öztürk
Müzik Grubu: İncesaz
Fotoğrafçılar: İFSAK’tan Proje çalışmasına başından itibaren katılacak fotoğrafçılar

Anadolu müziğinin özellikle 1970’li yıllarda farklı noktalara çekilmesi ve yozlaşması sonrasında Türk müziğinde üretim yapan besteci, yorumcu ve müzik gruplarının çoğu bu akıma ayak uydurdular. Birçok müzisyen ise bu yozlaşmanın karşısında durarak Anadolu’daki müziği bir yerlere taşımak adına çalışmalara imza atmak üzere yaşamlarını sürdürüyorlar. 

“Orkestra” adıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu projede özellikle bu yozlaşmaya, Anadolu’daki müziği bir yerlere taşımak adına çalışmalar yapan gruplardan İncesaz’dan destek alarak, “fotoğraf” ile bir karşı duruş göstermek hedefleniyor. 

Projede yapılacak fotoğraf çekimleri:

1. Özellikle İncesaz grubunun kullandığı müzik aletlerinin yapımının ilk aşamasından itibaren fotoğraflanması. (Kemençe, Kanun, Tambur, Ney, Vurmalı Çalgılar, olabiliyorsa Gitar, Viyolonsel, Akordeon….vs)

2. Türkiye’de müziğin yozlaşmasının fotoğraflarla yorumlanması.

3. İncesaz grubunun hazırladıkları müzik ile ilgili çalışmaların ilk anından itibaren fotoğraflanması.

Sergi Çalışması:

1. Farklı farklı noktalarda çeşitli müzik aletlerinin yapımının fotoğraflanması aşamalarının, müzik aletleri ile birlikte izleyicilerle buluşması.

2. Yozlaşmaya ilişkin fotoğrafların çok farklı formatlarda izleyicilere sunumu.

3. İncesaz grubunun müzikal çalışmalarının yer aldığı fotoğrafların İncesaz grubunun da o müziği çaldığı bir ortamda katılımcılarla buluşması. Açılış sonrası hazırlanan müzik daima o ortamda sergiyi gezenlerle buluşacak.


Sonuç:

"DOreMİfasollasiNO" 
Sergi Açılışı

Orkestra Proje Grubu
 
Proje Yürütücüsü: Tanju Akleman
Proje Asistanı: Ayşegül Öztürk

Proje Katılımcıları: Alparslan Berber, Aslı Sönmez Us, Ayşegül Öztürk, Cahit Ekiner, Emine Ülkerim, Esin Koç, Evşen Süleymanoğlu, Gökhan Us, Hakan İlban, Halil Başoğlu, Haluk Öcal, Kumral Kepkep, Lüset Maçoro, Öner Mangut, Özkan Samioğlu, Salih Zeki İlban, Serpil Gündüz Yakut, Zeliha Çengerme

Tarih: 5 Nisan Cumartesi
Saat:  16:30