Projeler
Dünya Çevre Günü Projesi
01.01.2018 - 15.06.2019
Projeler Birimi Koordinatörü : Esin Koç
Proje Danışmanı : Özcan Yurdalan
Proje Danışman Yardımcısı : Kerem Ocak
Proje Bitiş : 15 Haziran 2019

Dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden, Avrupa’da ise acil korunması gereken 100 ormandan biri olarak kabul edilen İstanbul ormanları sahip olduğu su havzaları ve orman alanları başta olmak üzere, havadaki karbonu tutup, tozları filtreleyerek, kuzeyden esen rüzgarların kentin temiz havasını sağlaması ve yaşam kalitesini arttırması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu alan, ormanlık bölge yanında, su havzaları, kumullar, barajlar, bentler, tabiat parkları ile çok sayıda endemik (başka yerde yaşamayan) bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanı kapsamaktadır.

1973’te Boğaziçi Köprüsü ve çevre yollarının inşası ile başlayıp, 1988’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yolları ile devam eden kuzeye doğru yayılma politikası, kentin kuzeyindeki kırsal yerleşimlerin, tarım alanlarının, içme suyu kaynaklarının, su havzalarının ve orman alanlarının tahribine neden olmuştur. Aynı yayılmacı ve yok edici politikaya yeni mega projeler, ulaşım projeleri, yapılaşmalar, maden ve taş ocakları, santraller, enerji hatları ve baraj gibi projelerle İstanbul’un kuzeyine doğru genişleyerek devam edilmektedir.

Tüm bu gelişmeler neticesinde, projenin amacı, Kuzey Ormanları’nın kıymetli varlığını ortaya çıkarmak, ormanın yaşamlarımızdaki önemini vurgulamak, hızla eriyen ekolojik ve doğal yaşamın belleğini tutmaktır. Aynı zamanda bir diğer amaç, toplumu yapılacak görsel üretimlerle Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanın korunması gerekliliğine dikkat çekmek ve bilgilendirmektir.

Dünya çapında önemli 200 ekolojik bölgeden, Avrupa’da ise acil korunması gereken 100 ormandan biri olarak kabul edilen İstanbul ormanları sahip olduğu su havzaları ve orman alanları başta olmak üzere, havadaki karbonu tutup, tozları filtreleyerek, kuzeyden esen rüzgarların kentin temiz havasını sağlaması ve yaşam kalitesini arttırması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu alan, ormanlık bölge yanında, su havzaları, kumullar, barajlar, bentler, tabiat parkları ile çok sayıda endemik (başka yerde yaşamayan) bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanı kapsamaktadır.

1973’te Boğaziçi Köprüsü ve çevre yollarının inşası ile başlayıp, 1988’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM bağlantı yolları ile devam eden kuzeye doğru yayılma politikası, kentin kuzeyindeki kırsal yerleşimlerin, tarım alanlarının, içme suyu kaynaklarının, su havzalarının ve orman alanlarının tahribine neden olmuştur. Aynı yayılmacı ve yok edici politikaya yeni mega projeler, ulaşım projeleri, yapılaşmalar, maden ve taş ocakları, santraller, enerji hatları ve baraj gibi projelerle İstanbul’un kuzeyine doğru genişleyerek devam edilmektedir.

Tüm bu gelişmeler neticesinde, projenin amacı, Kuzey Ormanları’nın kıymetli varlığını ortaya çıkarmak, ormanın yaşamlarımızdaki önemini vurgulamak, hızla eriyen ekolojik ve doğal yaşamın belleğini tutmaktır. Aynı zamanda bir diğer amaç, toplumu yapılacak görsel üretimlerle Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul’un kuzeyindeki ormanlık alanın korunması gerekliliğine dikkat çekmek ve bilgilendirmektir.