İstanbul Fotoğraf Günleri
22. İstanbul Fotoğraf Günleri
Kapandı 

 

“BULUŞMALAR”

Fotoğraf, icadından günümüze kadar geçen süreçte hem sanatların hem toplumların dönüşümünde etkili oldu. Fotografik görüntü, bireyin gerçeklik algısını değiştiren bir etki yarattığı gibi, estetik yargıların farklılaşma sürecine de katıldı. İster durağan olsun ister hareketli, ister doğrudan kaydedilmiş olsun ister kurmaca, teknik araçlarla yeniden üretilmiş görüntünün insan yaşamına girmesi, kültürel bir dönüm noktası olarak tanımlandı.

Fotoğrafın tarihi, değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda görüntünün farklılaşan üretim ve kullanım biçimlerinin hikayesidir. Sosyal alanın farklı katmanlarından günümüze izler taşıyan bu tarih, toplumsal yaşama ilişkin tanıklıklarımızı, bilgilerimizi ve yorumlarımızı zenginleştiren, düşüncelerimizi değiştiren, yargılarımızı etkileyen örneklerle doludur. Cisimlerden yansıyan ışıkları kaydeden aletler, başlangıçta sadece durağan görüntü üreten fotoğraf makineleriydi. Daha sonra hareketli görüntüyü kaydedebilen sinema kameraları tasarlandı. Gerek fotoğraf gerek sinema kameraları tek işlevli cihazlardı. Günümüzde ise bu iki işlevi buluşturan, ayrıca ses ve yazı kaydedebilen koordinat ve zaman belirleyen yeni kuşak kayıt araçları üretiliyor.

 

Bu araçlar sadece fotoğrafı, videoyu, sesi ve yazıyı buluşturarak kaydetmekle kalmıyor aynı zamanda hepsini birden en uzağa gönderebilme kabiliyetine, sonsuz sayıda çoğaltabilme imkanına sahipler. Bütün bunları en kısa zamanda yapabiliyorlar.Günümüzde görüntülerin akıl ötesi bir hızla gene akıl ötesi uzaklıklara iletilebilmesi “şimdi” kavramının anlamını dönüştürüyor. Elde edilen bir görüntünün kıtalararası yolculuğunu “an”lara indiren bu ortam, alışageldiğimiz zaman kavramını zorluyor. Buluşmaları, iletilen o görüntünün ifade ettikleriyle sınırlı olsa da “hemen”leştiriyor. Bu akış içinde “az önce” elde edilen görüntü, “şimdi” elde edilene göre daha tüketilemeden eskime ve değersizleşme riski taşıyor.  Buna rağmen fotoğraf, hala gündelik hayattan aldığı referanslarla etkisini sürdürüyor, bellek oluşturmadaki güçlü rolüyle olduğu kadar izleyicinin yorumuna açık niteliğiyle de önemini koruyor.

 

Fotografik görüntünün bugünkü hayatlarımızdaki yeri, sosyolojinin, göstergebilimin, felsefenin, politikanın, estetiğin, güncel sanatların buluştuğu yeni mecralar yaratıyor.Bu çeşitlilik içerisinde fotoğraf, tanıklıklarımızın güçlü kanıtları olarak varlığını sürdürüyor; alışkanlıklarımızı, arzularımızı ve meraklarımızı temsil ediyor; dünyayı algılamanın, yorumlamanın ve ifade etmenin bir aracı olarak hayatımızdaki yerini büyütüyor;Fotoğraf, fotoğrafçının sınırsız seçenekler arasından görüntü haline getirmeyi tercih ettiği hayat kesitlerini yansıtır, aynı zamanda fotoğrafçının bir fotoğrafta gösterdikleri hakkındaki kişisel yorumu ile bakanın yorumunu buluşturur. Bu buluşmanın gerçekleştiği yer, görüntüler tarafından yaratılmış “hayal dünya”dır.

 

Fotoğrafın icadından önce kavramsal mahiyette sahip olduğumuz “görüntüler dünyası” zahiri ve batıni ilimlerin alanında “söz”ün konusuydu. Fotoğraftan sonra ise hayatımıza giren gerçeklik ve güvenilirlik sorgulamasıyla birlikte, “kaydedilmiş bakış”ın, yani tanıklığın konusu oldu. Fotoğrafçı ise rastlantısal ya da planlanmış buluşmaların öznesiydi. Bu eksenin etrafında yeni bir dünya kuruldu: Adı konulmamış, muktedirler tarafından tümüyle ele geçirilmemiş, tam da keşfedilmemiş bir dünya: “fotoğrafın dünyası.” Bu dünyanın içindeki fotoğraf, kültürel kodların aktarılabildiği bir araç olduğu kadar, bağlamların, fikirlerin üretilebildiği, tartışılabildiği, geçmişle günümüz arasındaki izlerin ve farklılıkların buluşabildiği bir zemin olarak da hayatımızda yer tutuyor. Görüntüler günlük ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda kullanılıyor ve yaygınlaşıyor; yeni yaratılan “sanal sosyal alanlar”a uygun biçimler ediniyor; çoğaltım ve dağıtım teknikleri her geçen gün çeşitleniyor.

 

Bu çeşitlilik dikkate alındığında İFSAK 22. İstanbul Fotoğraf Günlerinin teması olan buluşmalar, öncelikle farklılıkların varlığını benimser. Bir merkez etrafında zoraki buluşmaları değil, gönüllü buluşmaları benimser. Birlikte yaratılan sonucun etkisi kadar, birlikte yaşanan sürecin değerinin farkındadır.

Birbirine benzemeyenlerin sözünü kendi “dilinde” söyleyebildiği, farklılıkların her platformda temsil edilebildiği buluşmaları önemser. Kendi ile öteki arasındaki sınırların aşılmasıyla yaratılacak çoğulcu kültürel buluşmalardan yanadır. Bu ortak zemindeki buluşmaların, ‘çizili’ coğrafyaların sınırlarını aşan evrensel potansiyeline işaret eder.

Buluşmaları fiziki coğrafyasında barındırarak geçmişten günümüze gelen İstanbul gibi derin kültürel-sosyal atmosfere sahip şehirlerde aynılıklardan çok farklılıkların zenginleştirici etkisinin farkındadır. Bu farklılıkları fikirler, sanatlar, bilimler ve disiplinlerarası ilişkiler içerisinde var etmeyi hedefler. Buluşmalar öncelikle kollektif üretimi besleyen ortamlar olarak düşünülür.

 

İFSAK 22. İstanbul Fotoğraf Günleri, bütün bu değer, kavram ve tanımların yaratıcı ifadelerle zenginleştirilerek yeniden üretimini hedefler, yaygın kullanım içindeki klişeleşmiş yorumlardan uzak durmaya çalışır. 

İFSAK tüm fotoğrafçıları, fotoğraf düşünenleri, öğretenleri, tartışanları, yazanları, araştıranları ve herkesi, ortak düşünce ve görüntü üretiminin yolunu açacak bu buluşmalara, İFSAK 22. İstanbul Fotoğraf Günlerine katılmaya çağırır.

İFSAK’ın 1984 yılından bu yana her yıl, 2004’ten bu yana ise iki yılda bir düzenlediği uluslararası organizasyonu İFSAK Fotoğraf Günleri, 1 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında fotoğrafseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Temasının “Buluşmalar” olarak belirlendiği ve bu yıl 22’ncisi yapılacak olan Fotoğraf Günleri, yine yurtiçi ve yurtdışından pek çok sanatçıya evsahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 14 sergi, 3 gösteri ve 4 söyleşi gerçekleştirilecek.

Yurtdışından gelecek sanatçılar arasında “Alt Üst” isimli sergisiyle İranlı fotoğraf sanatçısı Peyman Hooshmandzadeh, “Tiflis’in Yüzleri” isimli ortak sergileriyle Ermeni fotoğraf sanatçısı German Avagyan ve Azeri fotoğraf sanatçısı Orhan Aip, “Vuslat” isimli sergisiyle Norveç'li fotoğrafçı Birger Bentsen ve “Müzikle Buluşma” sergisiyle Gürcü fotoğrafçı Yuri Mechitov yer alıyor. Fotoğraf Günleri ayrıca, Çek Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 15 yıllık kazanan fotoğraflarına da evsahipliği yapacak.

 

Fotoğraf Günleri’ne Türkiye’den de pek çok isim katılacak. Zeynep Şişman ve Ayşe Saray isimli fotoğrafçıların ortak çalışmaları olan “Soyut Buluşma” sergisi ile kendilerine “Makine” rumuzunu veren sanatçılara ait “Yedek Parça” isimli sergi, Fotoğraf Günleri’nde görülebilecek sergiler arasında yer alıyor. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir’in danışmanlığında 9 öğrencinin kendi buluşmalarının yer aldığı sergi, Sema Özevin’in “Pişmaniye” sergisi, İFSAK Liseler Ortak Buluşması sonucunda üç liseden üç sergi, Yücel Zorlu’nun “Bekleyiş” sergisi ve Çanakkale Üniversitesi’nden Onur Özen’in sergisi, Fotoğraf Günleri’ne renk katacak. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin “Mekân ve Sonsuzluk”, Mehtap Canver Ercan ve Serdar Ercan’ın “ Tepeköy'de Panagia Yortusu”, Sema Özevin’in “Pişmaniye” adlı gösterileri de İFSAK 22. Fotoğraf Günleri’ne konuk olacak.

 

Fotoğraf Günleri kapsamında ayrıca, Ermeni Fotoğrafçı German Avagyan, kendi ülke fotoğrafı üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Aykan Özener ve Oktay Çolak’ın katılımıyla “Türkiye’de Fotoğraf Eğitimi ve Sorunları” paneli düzenlenecek. Yuri Mechitov, “Gürcistan Fotoğrafının Son Elli Yılı” üzerine bir sunum yapacak. Yalçın Savuran ve Neşet Kutluğ ise “Filmlerdeki Fotoğraflar” isimli oturumda Haneke filmlerindeki fotoğraf kareleri üzerine okumalar yapacaklar. 
 
İFSAK’ın geleneksel etkinliklerinden Fotomaraton’un 16’ncısı ve Fotoğrafınla Gel’in 12’ncisi, Fotoğraf Günleri içerisinde yer alacak diğer etkinlikler arasında.

 

BİR EMEĞİN ÖYKÜSÜ "PİŞMANİYE" FOTOĞRAF SERGİSİ

SEMA ÖZEVİN

 

BEYOĞLUNUN FARKLI YÜZLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ

BEYOĞLU DİLNİHAT ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFİK

FOTOĞRAF SERGİSİ

ORTAKÖY ZÜBEYDE HANIM KIZ M.L. 

 

IŞIK VE RENK BULUŞUNCA

FOTOĞRAF SERGİSİ

SEFAKÖY DR. OKTAY DURAN T.E.M.L.

 

ALTÜST

FOTOĞRAF SERGİSİ

PEYMAN HOOSMANDZADEH 

 

TİFLİS'İ YÜZLERİ

FOTOĞRAF SERGİSİ

GERMAN AVAKYAN - ORHAN AİP 

 

SOYUT BULUŞMA

FOTOĞRAF SERGİSİ

ZEYNEP ŞİŞMAN - AYŞE SARAY 

 

VUSLAT

FOTOĞRAF SERGİSİ

BİRGER BENTSEN 

 

HANGİ "BULUŞMALAR"

FOTOĞRAF SERGİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

 

YEDEK PARÇA

FOTOĞRAF SERGİSİ

MAKİNA 

 

ÇEK CUMHURİYETİ

BASIN FOTOĞRAFLARI SEÇKİSİ 

FOTOĞRAF SERGİSİ

 

 

GÜNCE

FOTOĞRAF SERGİSİ

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ

(ONUR ÖZEN) 

 

 

BEKLEYİŞ

FOTOĞRAF SERGİSİ

YÜCEL ZORLU

 

MÜZİKLE BULUŞMA

FOTOĞRAF SERGİSİ

YURİ MECHİTOV

MEKAN VE SONSUZLUK

FOTOĞRAF GÖSTERİSİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TEPEKÖY'DE PANAGİA YORTUSU

FOTOĞRAF GÖSTERİSİ

MEHTAP CANVER ERCAN - SERDAR ERCAN

 22. İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri Tanıtımı01 Kasım 201019:30 İFSAK Sergi Salonu

  

 Bir Emeğin Öyküsü "Pişmaniye"Sema Özevin02-18 Kasım 2010

17:00 Taksim Metro İstasyonu Yürüyen Bantlar

 Beyoğlu'nun Farklı YüzleriBeyoğlu Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi02-18 Kasım 2010

17:45 Taksim Metro İstasyonu Yürüyen Bantlar

 FotografikOrtaköy Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi02-18 Kasım 2010

17:45 Taksim Metro İstasyonu Yürüyen Bantlar

 Işık ve Renk Buluşunca

Sefaköy Dr. Oktay Duran Teknik E.M.L.02-18 Kasım 2010

17:45 Taksim Metro İstasyonu Yürüyen Bantlar

 AltüstPeyman Hoosmandzadeh02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 Tiflis'in YüzleriGerman Avakyan - Orhan Aip02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 Soyut BuluşmaZeynep Şişman - Ayşe Saray02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 VuslatBirger Bentsen02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 Hangi "Buluşmalar"Dokuz Eylül Üniversitesi02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 Yedek ParçaMakina02-18 Kasım 201018:30 Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi
 Çek Cumhuriyeti Basın Fotoğrafları Seçkisi 1995- 201003-22 Kasım 201019:30 İFSAK Sergi Salonu
 Günce

Çanakkale Üniversitesi

(Onur Özen)

06-23 Kasım 201013:30 İFSAK İbrahim Zaman Sergi Salonu

 

 Bekleyiş

Yücel Zorlu06-24 Kasım 201016:30 İFSAK Üst Kat Sergi Salonu 
 Müzikle BuluşmaYuri Mechitov27 Kasım - 10 Aralık 201013:30 İFSAK Sergi Salonu

 

 Bir Emeğin Öyküsü "Pişmaniye"

Sema Özevin05 Kasım 201019:00 Akbank Sanat Merkezi
 Mekan ve SonsuzlukBahçeşehir Üniversitesi23 Kasım 201019:30 İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu
 Tepeköy'de Panagia Yortusu

Mehtap Canver Ercan - Serdar Ercan

30 Kasım 201019:30 İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu

 

 Ermenistan - Azerbeycan Fotoğrafı

German Avagyan - Orhan Aip - Özcan Yurdalan04 Kasım 201019:30 İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu
 Türkiye'de Fotoğraf Eğitimi ve SorunlarıBeyhan Özdemir - Aykan Özener - Oktay Çolak06 Kasım 2010
 Filmlerdeki FotoğraflarYalçın Savuran - Neşet Kutluğ26 Kasım 2010
 Gürcistan Fotoğrafı'nın son 50 yılıYuri Mechitov27 Kasım 2010
 German Avagyan05-07 Kasım 2010İFSAK

 

 03-05 Aralık 2010

19:30 İFSAK Üst Kat Sergi Salonu

 12 Aralık 2010

12:00 İFSAK Sergi Salonu