Yönerge
İFSAK - İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
“AYIN FOTOĞRAF YARIŞMASI” YÖNETMELİĞİ – 2019/2020
 
AMAÇ                                                                                                                                                    
İFSAK Ayın Fotoğrafı Yarışmaları, dernek üyelerinin teknik bilgi, becerilerini geliştirmek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenmektedir.

KATILIM                                                                                                                                                  
İFSAK Ayın Fotoğrafı Yarışmaları İFSAK Nurettin Erkılıç salonunda video projeksiyon ile yansıtma yöntemiyle yapılır, yarışmaya aidat borcu olmayan tüm İFSAK üyeleri katılabilir.

BAŞVURU                                        
Fotoğraflar İFSAK İdari Bürosuna elden bir USB bellek veya CD/DVD olarak teslim edilir. E-mail ile gönderilen fotoğraflar ve aşağıda belirtilen son teslim saatinden sonra getirilen fotoğraflar kabul edilmez.

TEKNİK DETAYLAR                                                                                                                                        
1. Yarışmanın konusu doğrultusunda fotoğrafçı eserini tercih ettiği teknikte hazırlamak ve sunmakta serbesttir. Fotoğrafçı yarışmaya, geleneksel veya sayısal manüplasyon (başkalaştırma) tekniklerini kullanarak hazırladığı eserlerle katılabilir. Fotoğrafların geleneksel veya sayısal tekniklerle üretilmesi tamamen fotoğrafçının tercihidir. Yarışmanın düzenlenme şekli video projeksiyon ile yansıtma olduğundan nihai iş, sayısal ortama geçirilmiş 2. maddede belirtilen teknik özelliklere sahip bir şekilde teslim edilmelidir.

2. Fotoğrafların uzun kenarı dikey düzlemde 1440, yatay düzlemde 1920 pikselden fazla olmamak üzere 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında olmalıdır ayrıca otoğrafların her birisi 10 MB’ı geçmeyecek büyüklükte olmalıdır.            

3. Tekli fotoğraf seçimlerde katılımcılar en fazla dört (4) adet fotoğraf teslim edebilirler.                                          

4. Üçlü serilerde, her 3’lü seri için seride yer alan 3 fotoğraf ayrı ayrı, ayrıca bu üç fotoğrafın kolajlanmış hali dördüncü fotoğraf olarak teslim edilmelidir. Kolajlar sunulan 3 tek fotoğrafın bütününü kullanarak ve herhangi bir değişiklik yapmadan -kırpma, yansıtma, yeniden renklendirme, üst üste bindirme vs. teknikler kullanmadan- hazırlanmalıdır. Kolajlar katılımcının kendisi tarafından yapılmalıdır, İFSAK İdari Büro personeli fotoğrafların kolajlanması konusunda kesinlikle yardımcı olmayacaktır. Kolajı olamayan seriler yarışmaya kabul edilmez. Katılımcılar en fazla dört (4) seri teslim edebilirler.

YARIŞMA                                                                                                                                                      
1. Fotoğraf teslim saati en son 19.15, yarışma başlama saati 19.40’dır.                                                      

2. Seçicilerin, her fotoğrafı belirlenmiş konu kapsamında ve teknik/estetik açıdan değerlendirmeleri ve eleştirmeleri beklenmektedir.

3. Seçiciler ve tüm sezonun yarışma konuları sezon başında İFSAK tarafından duyurulur ve web sitesinde yayınlanır, ayrıca ilgili ayın başında üyelere hatırlatma mesajı gönderilir. İFSAK Etkinlik Birimi elde olmayan nedenlerle seçicinin hazır bulunamaması durumunda yarışma gününü değiştirebilir ve bunu öncesinde üyelerine duyurur.                      

4. Yarışma en az üç yarışmanın katılımı ile yapılır. Üç katılımcıdan daha az sayıda katılımcının hazır bulunması durumunda yarışma bir sonraki haftaya ertelenir ve ertelenen günde katılımcı sayısına bakılmaksızın gerçekleştirilir.    

5. Daha önceki İFSAK Ayın Fotoğrafı Yarışmalarında başarılı olan fotoğraflar yarışmaya tekrar katılamaz.                        

6. Yarışmaya katılan fotoğraflar tek seçici tarafından değerlendirilir. En çok üç adet başarılı fotoğraf seçilebilir, seçici yeterli sayıda başarılı fotoğraf görmediği takdirde üç (3) başarılı fotoğraf seçmek zorunda değildir.                              

7. Katılımcının yarışma başlangıcından sonuçların açıklanmasına kadarki süreçte salonda mevcut  bulunması gerekmektedir. Aksi durumda fotoğrafı başarılı olsa dahi yarışma dışı kalacak ve puan alamayacaktır. Seçilen her bir fotoğraf için katılımcıya bir (1) puan verilir. Üçlü seri yarışmalarında her seri 1 fotoğraf kabul edilir, katılımcılara başarılı her seri için bir (1) puan verilir.                                  

8. Seçici kararı kesindir.

DİĞER KONULAR                                                                                                                                            
1. Yarışmalarda başarılı bulunan fotoğrafların gerekli kopyalama işlemleri İFSAK tarafından yapılır. Başarılı bulunan fotoğraflar İFSAK web sitesinde yayınlanır. Bu eserler (sayısal fotoğrafların İFSAK tarafından yaptırılacak olan baskıları) bir sonraki yarışma sonuçlanana dek İFSAK’ta sergilenir. Tanıtım amacı ile basın-yayın organlarına kopyaları verilebilir. Daha sonrasında gerektiğinde fotoğrafçı adı belirtilerek İFSAK yayınlarında, tanıtımlarında kullanılmak üzere İFSAK arşivine kaldırılır.                      

2. Başarılı bulunan her fotoğraf için katılımcıya İFSAK Ayın Yarışması Başarı Belgesi verilir.                    

3. Dönem sonunda yarışma en fazla puan alan fotoğrafçı  -puan eşitliği durumunda fotoğrafçılar-“İFSAK Yılın Başarılı Fotoğrafçısı” olarak ilan edilir. Başarı plaketleri yıl sonunda düzenlen geleneksel İFSAK yemeğinde verilir                    

4. Her yıl EKİM ayından önce, o sezonda yapılacak olan yarışmaların kategori, konu ve seçicisi takvimi İFSAK yayın organlarında yayınlanır. Geçerli gerekçe olmadığı sürece değişiklik yapılamaz.                                                          

5. Bu yönetmeliğin uygulanmasından İFSAK Etkinlik Birimi sorumludur.                                                      

6. Yarışmaya katılan üye fotoğrafçılar bu yönetmeliğin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.